Solfa (også kendt som solfegé eller solmisation) styrker børn og unges musikalske forståelse ved at give undervisningen et teoretisk fundament. Arbejde med Solmisation hjælper til at få en god intonation, følge direktion, synge flerstemmigt og øge bevidstheden om egen og andres musikalske rolle. Solfa kan derfor være en vigtig byggesten i det musikteoretiske fundament.

Solfa er et af temaerne i vores Muzikzak-univers. Muzikzak består af flere serier af undervisningsmaterialer i musik med hvert sit tema. Hver serie tager udgangspunkt i en elevbog som elevbogen Muzikzak Solfa. Elevbogen suppleres med en lærervejledning med idéer til lege og andre aktiviteter samt en række spil, materialer, plakater og forløb, som supplerer og understøtter solmisation. Vi udbyder også musikkurser med udgangspunkt i Muzikzak Solfa. Muzikzak er hele tiden under udvikling, og der vil løbende komme flere materialer om Solfa til.