Sikker og nem betaling med MobilePay, betalingskort eller EAN-NUMMER

Muzikzak Rytmer – Simple rytmenoder (Elevbog)

Muzikzak Rytmer – Simple rytmenoder (Elevbog)

Formål med bogen

Målet med denne bog er at understøtte indlæringen af 4 elementære rytmenoder: da (1 fjerdedel), didi (2 ottendedele), ssh (1 fjerdelspause) og digedige (4 sekstendedele. Det vil give bedre forudsætninger for det videre arbejde med rytmer: fx spil på trommer, klappeøvelser og musikaktiviteter med rytmekort. Ydermere giver bogen et godt grundlag for videre arbejde med musikteori, både mundtligt og skriftligt.

Om bogens indhold og opbygning

Der findes mange forskellige betegnelser/navne for rytmenoder. I bogen har jeg valgt de ovenstånde, dels fordi jeg selv har haft god erfaring med dem som underviser og studerende, og fordi et flertal af musikere, studerende og undervisere, jeg har mødt, har brugt disse betegnelser. Både på danske undervisningsinstitutioner som konservatorier, MGK og på musikvidenskab.

For nemmere at kunne skrive rytmenoderne, er nodehovederne udeladt i denne bog. Af samme grund bruges bogstavet Z som tegn for fjerdelspausen ssh, da bogstavet er velkendt og samtidig den midterste del af den rigtige fjerdelspause.

For at gøre elevhæftet overskueligt er alle opgaverne opbygget ens med to opgaver pr. side. Det er i alle opgaver markeret med rødt, hvad eleven skal gøre for at løse opgaven. Man behøver derfor ikke kunne læse sikkert for at kunne arbejde selvstændigt med materialet.

For at gøre bogen så intuitiv som muligt, indeholder bogen opgavetyper, som de fleste kender fra andre undervisningsammenhænge: Labyrinter, skriv efter-opgaver, tælleopgaver, farveopgaver samt opgaver, hvor man skal sætte streger eller ringe. Hver rytmenode har en tilhørende farve, som også bruges i bogens farveopgaver. Som ekstraopgaver er der en række Sudoku-opgaver, som for nogen imidlertid kræver kort introduktion. Alle løsninger samt forslag til relevante musikaktiviteter og sange kan findes i den tilhørende lærervejledning.

Bogen indledes med kun 1 side, alene med rytmenoden da, fordi det bare er en lodret streg. Hernæst Inddrages de 3 andre rytmenoder en ad gangen. Først didi, så ssh og tilsidst digedige. Denne rækkefølge er valgt for at starte med den nemmeste og løbende øge sværhedsgraden. Det er desuden oplagt sideløbende først at beskæftige sig med sange, rytmelege og rytmekort kun med da og didi, herefter både da, didi og ssh og tilsidst med alle 4 rytmenoder. Af samme grund indgår den/de rytmenoder, som er lært tidligere i bogen,i mange af opgaverne. Bogen afsluttes med Sudoku-ekstraopgaverne.

Antal sider: 22

0,00 kr.29,00 kr. inkl. moms

Copydan & Ophavsret

Produkterne, som ligger til download på hjemmesiden, er gratis til privat brug. Al kopiering af materialer fra denne hjemmeside til undervisningsburg må kun finde sted på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis du ikke har en aftale med Copydan kan du købe en licens her.