Noder er en central del af undervisningen i musik, særligt i de større klasser og på valghold, hvor man har musikanalyse og teori på et højere niveau. Noder kommer snart til at være et nyt tema i vores Muzikzak-univers. Muzikzak består af serier af undervisningsmaterialer i musik med hver sit selvstændige tema. Hver serie tager udgangspunkt i en elevbog som den kommende elevbog Muzikzak Noder. Elevbogen suppleres med en lærervejledning med idéer til lege og andre aktiviteter samt en række spil, materialer, plakater og forløb, som supplerer og understøtter rytmelæren. Vi udbyder også snart musikkurser med udgangspunkt i Muzikzak Noder. Muzikzak er hele tiden under udvikling, og der vil løbende komme flere materialer om noder til.