Musikteori

Musikteori i Korsør

Undervisningens indhold
Undervisningen tilrettelægges på baggrund af elevens forudsætninger og behov. Eksempelvis kunne undervisningen være en forberedelse til en optagelsesprøve eller eksamen. Det primære fokus kan også lægges på improvisation i forbindelsemed spil på instrumenter. Der undervises både børn og voksne og undervisningen vil typisk indeholde:
* Akkorder
* Skalaer
* Nodelære
* Hørelære

Sted
Skovvej 27
4220 Korsør (Slagelse Kommune).
(Undervisningen kan efter aftale foregå hos eleven mod et ekstra tillæg som aftales individuelt.)

Pris og Betaling
45 minutters musikteori koster 300 kr.
30 minutters musikteori koster 250 kr.
Første lektion betales kontant.
Hereter betales der forud for 1 måned ad gangen.
Betalingen kan ske på følgende måder:
* Kontant ved månedens sidste time i musikteori.
*Via MobilePay senest sidste hverdag i måneden på: 60 920.
* Via bankoverførsel senest sidste hverdag i måneden på Musik og Rytmiks konto:
* Reg. nr. 2418 – Kontonr: 688 751 32 85

Afbud/Sygemelding
Hvis underviser melder afbud til musikteori, tilbydes der erstatningstime efter aftale med eleven.
Har eleven ikke mulighed for at komme til musikteori, skal dette meddeles underviser hurtigst muligt.
Ved afbud på selve dagen betragtes undervisningen som afholdt.

Udmeldelse
Udmeldelse kan ske umiddelbart efter elevens ønske.
Ved udmeldelse er underviseren ikke forpligtet til at tilbagebetale eventuelle forudbetalinger.
Den resterende undervisning i musikteori kan dog afholdes efter elevens ønske.
Dog senest en måned efter sidste indbetaling.

Musikteori og instrument
Undervisning i musikteori kan både foregå i alene eller i forbindelse med undervisning på elevens instrument.